Đăng tin mua bán nhà đất Miễn Phí

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

Những thay đổi về luật, quy định của Nhà nước và dự báo tác động tới thị trường bất động sản

Nhà Đất Đà Nẵng / / / Lượt xem: 551

3.1. Luật Đất đai 2013 và những đổi mới đáng chú ý [3]

Luật Đất đai 2013 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 - Khóa XIII và có hiệu thực thi hành vào ngày 1/7/2014. Theo GS.TS Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Luật có một số đổi mới liên quan tới thị trường bất động sản đáng chú ý như sau:
a. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã chuyển một phần sang quy hoạch theo phân vùng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã chuyển toàn bộ sang quy hoạch theo phân vùng. Điều này có nghĩa là, địa điểm đầu tư đã được xác định cụ thể trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, hy vọng sẽ làm giảm bớt phí "bôi trơn" mà các chủ đầu tư vẫn phải làm.
b. Quy trình Nhà nước quyết định giá đất cụ thể cho các dự án đầu tư đã được quy định với sự tham gia của bước định giá đất độc lập và Hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh. Giá đất có cơ hội khách quan hơn và công khai hơn đối với các dự án đầu tư, tạo môi trường kinh doanh công bằng hơn giữa các nhà đầu tư.
c. Không phân biệt giữa các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài, liên doanh, cổ phần trong khả năng tiếp cận đất đai; nhà đầu tư nước ngoài cũng được giao đất có thu tiền để thực hiện các dự án xây dựng kinh doanh nhà ở như các nhà đầu tư trong nước. Môi trường kinh doanh bất động sản bình đẳng sẽ được xác lập, nhất là đối với các doanh nghiệp liên doanh, liên kết giữa nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
d. Việc xử lý các dự án “treo” được giải quyết theo một quy trình khác: Khi dự án rơi vào tình trạng "treo" (sau 12 tháng không đưa đất vào sử dụng hoặc sau 24 tháng sử dụng đất không đúng tiến độ) thì được gia hạn 24 tháng để nhà đầu tư giải quyết, nếu sau đó tình trạng "treo" vẫn chưa được giải quyết thì Nhà nước thu hồi không bồi thường tiền đã đầu tư. Quy định này tốt cho thị trường, bởi sẽ thúc đẩy hiệu quả sử dụng đất cao hơn, nhưng cũng làm khó cho nhà đầu tư vì mất khả năng chủ động tính toán bài toán đầu tư.
Về cơ bản, Luật Đất đai 2013 sẽ tạo điều kiện cho việc rà soát lại các dự án đầu tư nhà ở để giải quyết những bất cập giữa cung và cầu trong thời gian vừa qua, thuận lợi hơn trong việc phân loại, giải quyết cho kho bất động sản tồn đọng. Ngoài ra, Luật mới cũng khuyến khích đầu tư FDI vào thị trường bất động sản, một mặt giải quyết một phần kho bất động sản tồn đọng, mặt khác phát triển thị trường bất động sản đáp ứng đúng nhu cầu của cầu, khắc phục tình trạng cầu “ảo”.
http://www.muanhadatdanang.net/2015/02/nhung-thay-doi-ve-luat-quy-dinh-cua-nha-nuoc-va-du-bao-tac-dong-toi-thi-truong-bat-dong-san-2015.html
GS.TS Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xung quanh Nghị định 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khung giá đất mới được áp dụng vào 29/12/2014 và sự tác động đến thị trường bất động sản thời gian tới, ông Võ khẳng định: Cần nhận thức rõ rằng Khung giá đất của Chính phủ và Bảng giá đất của UBND cấp tỉnh chỉ được sử dụng để tính thuế, phí, xử lý vi phạm hành chính, tính bồi thường khi làm thất thoát quỹ đất của Nhà nước, thu tiền sử dụng đất khi giao đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ở khu vực nông thôn và các trường hợp thuộc diện chính sách của Nhà nước. Các trường hợp tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất cho các dự án đầu tư, tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất đối với các dự án đầu tư, tính bồi thường cho người bị Nhà nước thu hồi đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đều phải định giá đất cụ thể cho từng trường hợp. Như vậy, về nguyên tắc, việc tăng giá trần của Khung giá đất của Chính phủ và Bảng giá đất của UBND cấp tỉnh không có tác động trực tiếp tới giá cả hàng hóa bất động sản trên thị trường.
Việc tăng giá nhiều chỉ tác động vào giá trần, nói cách khác, chỉ tác động vào các khu đất “vàng” ở các đô thị lớn, nhưng tác động chủ yếu vào thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và một số loại phí. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của ta rất thấp, chỉ ở mức 0,03% giá trị tính theo bảng giá của UBND cấp tỉnh. Việc tăng gấp đôi mức thuế này cũng không gây bức xúc gì cho những người sử dụng các khu đất vàng này. Đáng lẽ, theo nguyên tắc thị trường, Khung giá đất và Bảng giá đất phải phù hợp giá đất trên thị trường mới bảo đảm tính lành mạnh của thị trường.
“Tóm lại, về mặt lý thuyết, việc tăng khung giá đất không làm tiền sử dụng đất tăng lên, nên nói khung giá đất tăng gấp 2 thì chi phí này tăng lên gấp 2 là không chính xác. Tác động cụ thể của việc tăng khung giá đất tới tiền sử dụng đất cũng như chi phí của doanh nghiệp như thế nào thì phải chờ thời gian trả lời. Việc tăng giá xét trên một số khía cạnh quan trọng về quản lý đất đai là hợp lý. Việc gần đây có nhiều ý kiến bức xúc một cách vội vã là điều không cần thiết”, ông Võ nhấn mạnh thêm.

3.2. Luật Nhà ở sửa đổi và những đổi mới đáng chú ý [3] [4]

Ngày 25/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Nhà ở sửa đổi tại Kỳ họp thứ 8 - Khóa XIII và có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2015. Trong đó có nhiều nội dung thay đổi mang tính đột phá đã được thông qua, cụ thể:
a. Chính sách nhà ở xã hội được định hình thay vì chính sách quản lý các dự án nhà ở xã hội. Đây là một thay đổi lớn về cách tiếp cận đến giải pháp về nhà ở xã hội (nhà ở giá phù hợp). Nguồn cung nhà ở xã hội không chỉ từ các dự án nhà ở xã hội mà từ cả hoạt động phát triển nhà ở xã hội của hộ gia đình, cá nhân. Tất cả mọi người tham gia cung nhà ở xã hội đều được hưởng các ưu đãi của Nhà nước. Chính sách này có tác động lớn làm tăng cung nhà ở giá rẻ cho người lao động, tạo điều kiện thay đổi cấu trúc thị trường nhà ở tại Việt Nam. Các nhà đầu tư cần phân tích kỹ chính sách này để tham gia vào phát triển nhà ở xã hội mà vẫn mang lại lợi ích riêng cho mình. (Chương IV Chính sách nhà ở xã hội)
b. Khung pháp lý về nhà ở cho thuê đã thay đổi cơ bản, tạo điều kiện ổn định môi trường thuê nhà và tăng cung nhà ở cho thuê. Các quy định về giao dịch nhà ở cho thuê được hoàn chỉnh theo hướng bảo đảm quyền lợi cho cả người cho thuê và người thuê nhà ở. Các dự án nhà ở xã hội đầu tư bằng vốn ngân sách cũng chỉ được cung nhà ở theo hình thức cho thuê và cho thuê mua. Các dự án nhà ở thương mại cũng phải để một tỷ lệ nhất định để tham gia vào phân khúc nhà ở cho thuê (theo quy định của Chính phủ). Như vậy, phân khúc nhà ở cho thuê sẽ tăng lên trên thị trường nhà ở.
c. Phân khúc nhà ở chung cư cũng đã có những quy định trong luật nhà ở như một khung pháp luật về nhà chung cư. Những bức xúc thực tế về không gian sở hữu chung, sở hữu riêng, quyền sử dụng chung được quy định khá cụ thể để tránh các tranh chấp đã xảy ra. Mức giá dịch vụ trong nhà chung cư cũng đã có khung pháp lý phù hợp để điều chỉnh. Chung cư tư nhân (mini) cũng được xem xét để đưa ra các quy định cụ thể phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn cung. Việc cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại chung cư cũng đã được xem xét và quy định theo hướng hiện hành (đất đai thuộc quyền sử dụng chung), không đi theo hướng quy định thời hạn đối với nhà chung cư. Đây là một cách xây dựng pháp luật nhằm tạo điều kiện phát triển nhà chung cư tại đô thị như chiến lược nhà ở đã khẳng định. Trên thị trường, trước mắt có rất nhiều thuận lợi cho phát triển nhà chung cư, nhưng trong tương lai (khoảng 50-70 năm nữa), Nhà nước sẽ phải đối mặt với những bức xúc về cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ.
d. Hình thức giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai đã được hoàn thiện nhằm bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng như quy định rõ trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng cho tới khi chưa làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận. Luật quy định: Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có bảo lãnh của Ngân hàng, phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; chỉ được thu tiền của khách hàng khi đã xây dựng xong móng của tòa nhà, lần đầu không được thu quá 30% giá trị hợp đồng, khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng thì không được thu quá 70% giá trị hợp đồng và chỉ được thu đến 95% giá trị hợp đồng khi người mua, thuê mua chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đây là những quy định tạo điều kiện phát triển hình thức giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai, một hình thức phù hợp để giải quyết vấn đề vốn trong phát triển nhà ở nhưng thường kèm theo các rủi ro. (Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi) [3] [4]
e. Kết hợp với cải cách thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Luật Nhà ở 2014 cũng có quy định về trách nhiệm của nhà đầu tư dự án nhà ở phải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà trong thời hạn 30 ngày kể từ khi bàn giao nhà. Nếu thực hiện tốt các quy định này, niềm tin vào thị trường nhà ở sẽ tăng lên và thu hút người tham gia.
f. Mở rộng sự tham gia của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài vào thị trường nhà ở là một đổi mới quan trọng của Luật Nhà ở 2014. Nếu những quy định này được thực hiện tốt sẽ tạo niềm tin cho người nước ngoài và tạo điều kiện phát triển phân khúc bất động sản nhà ở cao cấp tại Việt Nam. Sự đổi mới này chưa phát huy tác dụng ngay trong thời gian trước mắt nhưng sẽ có tác dụng phát triển thị trường bất động sản trong tương lai xa hơn. (Điều 160-161 Luật Nhà ở sửa đổi)
Đánh giá về những tác động tích cực tới thị trường bất động sản trong năm 2015 từ Luật Nhà ở 2014, ông Võ cho rằng, có thể thấy trong tương lai ngắn hạn, những tác động trực tiếp từ Luật Nhà ở 2014 vào thị trường bất động sản năm 2015 bao gồm: Tăng niềm tin vào thị trường bất động sản, tạo điều kiện thu hút đầu tư từ tiền tiết kiệm của dân và từ vốn FDI; Tăng cung tại phân khúc nhà ở giá rẻ dưới dạng nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ, giải quyết tốt nhà ở cho người lao động; Có cơ hội tăng cung cho phân khúc nhà ở cho thuê, nhà chung cư ở nhiều dạng khác nhau; Phân khúc nhà ở giá trung bình và giá cao từng bước tăng hơn dưới dạng giao dịch nhà ở hình thành trong tương lai (gọi vốn tham gia từ người có nhu cầu mua nhà) và hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp FDI.
Trong tương lai xa hơn, Luật Nhà ở 2014 sẽ giúp tăng cầu nhà ở cho khu vực giá trung bình và giá cao từ nguồn người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Thị trường bất động sản sẽ phát triển đa dạng, cân đối hơn và tạo hiệu quả cao hơn cho cả người tiêu dùng và nhà đầu tư.

3.3. Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi và những đổi mới đáng chú ý [3] [4] [6]

Ngày 25/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi tại Kỳ họp thứ 8 - Khóa XIII và có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2015. Bộ Luật có nhiều điểm mới đáng chú ý sự báo sẽ có những tác động không nhỏ tới thị trường bất động sản, gồm:
a. Yêu cầu đối với dự án bất động sản để kinh doanh và chủ đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh phải bảo đảm tuân thủ đúng quy hoạch đô thị, theo kế hoạch phát triển nhà ở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đây là quy định bảo đảm nguyên tắc quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước dẫn đường cho phát triển thị trường, khắc phục tình trạng đầu tư bất động sản tự phát, chịu áp lực của lợi ích tư nhân, làm mất cân đối cung - cầu hàng hóa. (Điều 12 Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi) [3]
b. Quy định cụ thể về việc đăng ký kinh doanh bất động sản của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản; hồ sơ bất động sản đưa vào kinh doanh; mọi hoạt động kinh doanh bất động sản phải bảo đảm công khai thông tin ở các nơi có liên quan. Các quy định này có tác động làm tăng tính chuyên nghiệp của hoạt động kinh doanh bất động sản. Mặt khác, sự công khai, minh bạch thông tin về kinh doanh bất động sản có tác dụng hạn chế các tiêu cực đã xảy ra trước đây như phí “bôi trơn”, bất công bằng trong môi trường đầu tư, v.v. (Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi) [3]
c. Mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhằm thu hút nguồn lực đầu tư nước ngoài. Theo đó, cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam thì được mua nhà ở, kể cả căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, có thời hạn sở hữu là 50 năm và được gia hạn nếu có nhu cầu. Cùng với các đổi mới của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản đã tạo nên tính công bằng giữa các loại hình tổ chức kinh tế trong hoạt động kinh doanh bất động sản. (Điều 11-14 Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi) [3] [4]
d. Hình thức kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai được đổi mới đáng kể, mở rộng hình thức giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai sang cả hình thức cho thuê, cho thuê mua bất động sản, thay vì chỉ được cho thuê, cho thuê mua bất động sản đã có sẵn như quy định hiện hành. Quy định này nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư được huy động vốn, khai thác từng phần công trình cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai có thể đặt hàng, ký kết hợp đồng trước khi công trình được hoàn thành, để có điều kiện tham gia cùng với chủ đầu tư dự án trong việc hoàn thiện thiết kế, giám sát quá trình thi công xây dựng, hoàn thiện bất động sản để bất động sản sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng của bên thuê, thuê mua bất động sản, từ đó sẽ không phải tốn kém, lãng phí để cải tạo, sửa chữa lại cho phù hợp với công năng, mục đích, yêu cầu sử dụng. Các giao dịch bất động sản hình thành trong tương lại được bảo đảm bằng dịch vụ tài chính do một tổ chức tài chính đứng giữa hai bên giao dịch. Đây là giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro trong phương thức giao dịch này. (Điều 55-58 Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi) [4]
e. Quy định bắt buộc tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản khi bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản phải thông qua sàn giao dịch bất động sản đã được bãi bỏ. Việc bãi bỏ quy định này nhằm tạo môi trường kinh doanh bất động sản mang tính thị trường hơn và hoạt động sàn giao dịch bất động sản chuyên nghiệp hơn. [3]
f. Quy định chặt chẽ hơn về điều kiện của cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản nhằm nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ này để bảo đảm quyền lợi của các bên khi tham gia các giao dịch bất động sản, cụ thể là cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; đã qua sát hạch về kiến thức môi giới bất động sản. (Điều 61 Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi) [4]
Với những điểm mới trên, ông Võ khẳng định, thị trường bất động sản trong thời gian tới sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn, thông tin thị trường, dự án, nhà đầu tư minh bạch hơn, tạo điều kiện rất tốt cho việc tái cấu trúc thị trường bất động sản. Ngoài ra, thị trường sẽ có nhiều tiềm năng để phát triển trong thời gian tới với việc cho phép các nhà đầu tư, cá nhân nước ngoài tham gia kinh doanh bất động sản.
Chia sẻ cụ thể hơn về việc Luật cho phép mở rộng sự tham gia của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài vào thị trường nhà ở cũng như mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến – Phó trưởng Khoa kinh tế Luật (Đại học Luật Hà Nội) có đưa ra những phân tích khá cụ thể về nhu cầu nhà ở của các đối tượng này tại Việt Nam hiện nay như sau:
Theo số liệu thống kê của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Tp.HCM, trong năm 2012 đã có 1,7 triệu lượt Việt kiều nhập cảnh vào Tp.HCM, trong đó khoảng 700 người là hồi hương, đa số là trí thức và doanh nhân, đặc biệt có 81 nhà đầu tư là Việt kiều xin hồi hương làm ăn lâu dài trong nước. Và theo thống kê mới nhất từ Cục việc làm thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện số người nước ngoài (NNN) làm việc tại Việt Nam là hơn 80.000 người đến từ hơn 60 quốc gia, trong đó 58% đến từ các nước châu Á, 28,5% là châu Âu và các nước khác chiếm khoảng 13,5%.
Theo Cục Đăng ký và thống kê (thuộc Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường), tính đến ngày 01/02/2013 cả nước có 427 trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam (Tp.HCM chiếm 342 trường hợp). Trong đó chỉ có 64 NNN ngoài đứng tên sở hữu nhà tại Việt Nam. Hơn nữa, Nghị quyết 19/2008/NQ-QH12 năm 2008 cho phép NNN được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam cũng chỉ mới là bước đầu thí điểm trong 5 năm kể từ ngày 01/01/2009, tính đến nay sau gần 5 năm áp dụng mà chỉ có 64 trường hợp thực tế mua được nhà ở tại Việt Nam. Con số này quá thấp vì cả nước có hơn 80.000 NNN sinh sống và làm việc và hơn 1,7 triệu lượt Việt kiều nhập cảnh vào Tp.HCM chỉ trong 1 năm. Với số liệu thống kê chính thức này có thể thấy trên thực tế việc có thể mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam còn rất khó khăn đối với các nhóm đối tượng này cho dù nhu cầu trên thực tế phải cao hơn rất nhiều.
Ngoài ra, trong việc tuyên truyền chính sách và pháp luật của Nhà nước ta cho NNN và Việt kiều còn nhiều hạn chế nên cũng có sự nhầm lẫn giữa hai chính sách này phần lớn xuất phát từ các quy định về điều kiện trở thành đối tượng được mua và sở hữu nhà tại Việt Nam. Vì cả hai nhóm đối tượng này đều có vài quy định giống nhau như kết hôn với công dân Việt Nam hoặc có công đóng góp cho Việt Nam nhưng thực ra quy định về điều kiện chi tiết lại có sự khác biệt cũng như số lượng và quy cách căn hộ được mua cũng khác nhau.
Như vậy, đối chiếu với tình hình thực tế cho thấy, nhu cầu sở hữu nhà ở tại Việt Nam của NNN là rất lớn song số lượng NNN được sở hữu nhà ở lại chiếm tỷ lệ rất thấp. Điều này có nguyên nhân từ các quy định quá chặt chẽ đã gây rào cản cho người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Luật Nhà ở năm 2014 ra đời với những sửa đổi, bổ sung về việc nới lỏng điều kiện cho NNN được sở hữu nhà ở tại Việt Nam như đã đề cập trên đây sẽ tác động tích cực đến thị trường bất động sản năm 2015 trên các khía cạnh chủ yếu sau:
Một là, gia tăng một lượng cầu đáng kể về bất động sản. Điều này góp phần tích cực vào việc tiêu thụ một lượng bất động sản hiện đang tồn dư trên thị trường hiện nay; tạo những tín hiệu tích cực cho việc cải thiện tình trạng trầm lắng của thị trường bất động sản.
Hai là, khai thông một kênh huy động vốn đầu tư vào thị trường bất động sản; bởi những người tiêu dùng bất động sản có tiềm năng tài chính rất to lớn.
Ba là, làm cho thị trường bất động sản tăng độ mở cho NNN được tham gia hoạt động trên thị trường, góp phần tạo lập sự bình đẳng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản giữa NNN với tổ chức, cá nhân trong nước.
Bốn là, góp phần cải thiện và nâng cao tính hấp dẫn, tính cạnh tranh của môi trường đầu tư kinh doanh bất động sản ở Việt Nam; góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam... [6]

CÁC VỊ TRÍ ĐẤT ĐANG BÁN TẠI ĐÀ NẴNG MỚI NHẤT
CÁC VỊ TRÍ NHÀ ĐANG BÁN TẠI ĐÀ NẴNG MỚI NHẤT
BIỆT THỰ BIỂN ĐANG GIAO DỊCH Ở ĐÀ NẴNG MỚI NHẤT
CĂN HỘ Ở TRUNG TÂM VÀ VEN BIỂN ĐANG GIAO DỊCH MỚI
KHÁCH SẠN - NHÀ HÀNG ĐANG GIAO DỊCH TẠI ĐÀ NẴNG MỚI NHẤT

Mua Bán Nhà đất Đà Nẵng


Chuyên Bất Động Sản tại Đà Nẵng, Nhà phố, hẻm, đất, đất nền, biệt thự, khách sạn tại Đà Nẵng trong 24h...
Liên hệ: Ms.Nguyên: 0906.827.194.
Tìm chúng tôi trên Facebook: Muanhadat24h.net

Có thể bạn quan tâm đến siêu phẩm nghỉ dưỡng có 1-0-2 này?

BĐS Tại Đà Nẵng

Copyright © 2015 Thương Hiệu Cá Nhân. Vui lòng ghi rõ nguồn khi đăng lại nội dung trên trang web này. Blogger template by Bloggertheme9
Liên hệ: Vũ Thị Nguyên - Mobile: 0906.827.194 - Email: Cskh@muanhadatdanang.net Powered by Muanhadatdanang.net.

Website đang chạy thử nghiệm và chờ đăng ký với bộ công thương! back to top